Åldersgränser

Innehållet i spel med en PEGI 3-märkning anses vara lämpligt för alla åldersgrupper.
Spelet ska inte innehålla ljud eller bilder som kan vara skrämmande för små barn.
En mycket mild form av våld (i ett komiskt eller barnanpassat sammanhang) är acceptabelt. Grovt språk ska inte förekomma.


Spelinnehåll med scener eller ljud som eventuellt kan vara skrämmande för små barn ska falla under denna kategori.
Mycket milda former av våld (underförstått, odetaljerat eller orealistiskt våld) är acceptabla för ett spel med en PEGI 7-märkning


Datorspel som visar våld av en något mer grafisk karaktär mot fantasifigurer eller orealistiskt våld mot människoliknande figurer
faller under denna ålderskategori. Sexuella anspelningar eller sexuell posering kan förekomma, medan allt grovt språk
i denna kategori endast får vara milt. Hasardspel som i verkligheten normalt utförs på kasinon eller i spelhallar kan också förekomma
(t.ex. kortspel som i verkligheten skulle involvera pengar).


Denna märkning används när en våldsskildring (eller sexuell handling) når en nivå som liknar den man kan vänta sig i verkliga livet.

Grovt språk i spel med en PEGI 16-märkning kan vara mer extremt, medan hasardspel och användningen av tobak, alkohol och droger även kan förekomma


Vuxenklassificeringen tillämpas när nivån på våldet når ett läge som innebär att det blir en skildring av grovt våld, till synes omotiverat dödande eller våld mot försvarslösa figurer. Romantisering av droger och explicit sexuella handlingar ska också falla under denna ålderskategori


Markeringar i spelen som visar innehållet


Spelet innehåller våldsskildringar.
I spel med märkningen PEGI 7 kan detta endast vara orealistiskt och odetaljerat våld.
Spel med märkningen PEGI 12 kan innehålla våld i fantasimiljöer eller orealistiskt våld mot människoliknande figurer,
medan spel med märkningen PEGI 16 eller 18 innehåller våld som gradvis ser mer realistiskt ut


Spelet innehåller grovt språk.

Den här beskrivningen finns på spel med märkningen PEGI 12 (milda svordomar),
PEGI 16 (t.ex. sexuella svordomar eller hädelse) eller PEGI 18 (t.ex. sexuella svordomar eller hädelse).


Denna beskrivning kan finnas på spel med märkningen PEGI 7
om det innehåller bilder eller ljud som kan vara skrämmande för små barn eller på PEGI 12-spel med
skrämmande ljud eller skräckeffekter (dock utan något våldsamt innehåll)


Spelet innehåller element som uppmanar till eller lär ut hasardspel.
Dessa spelsimuleringar refererar till hasardspel som normalt sett utförs på kasinon och i spelhallar.
Spel med den här sortens innehåll har märkningen PEGI 12, PEGI 16 eller PEGI 18Den här innehållsbeskrivningen kan användas tillsammans med en PEGI 12-märkning om spelet innehåller sexuell posering eller sexuella anspelningar, en PEGI 16-märkning om det förekommer erotisk nakenhet eller samlag utan synliga könsorgan eller en PEGI 18-märkning om det finns någon explicit sexuell handling i spelet.

Skildringar av nakenhet i icke-sexuella situationer behöver inte en särskild åldersmärkning, och den här beskrivningen skulle inte vara nödvändig.


Spelet refererar till eller visar användning av droger, alkohol eller tobak.
Spel med den här innehållsbeskrivningen är alltid märkta med PEGI 16 eller PEGI 18