Din Integritet

Integritetspolicy IT-tjänster

1. Allmänt

MEDIABorgen (”Richard P.”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
För vissa av MEDIABorgens ("Richard P.") tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder MEDIABorgen hemsida Mediaborgen.se eller väljer att bli kund hos MEDIABorgen

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. MEDIABorgen har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

IT-Hantverkarna, org.nr 556653-7311, 582 78 Linköping, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi personuppgifter?

MEDIABorgen samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder MEDIABorgens hemsida, gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. 

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.1 Privatpersoner

När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring kan MEDIABorgen komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter och din IP-adress.

4.2 Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. MEDIABorgen samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. 

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar MEDIABorgen personuppgifter om dig?

6.1 Privatpersoner

MEDIABorgen behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar MEDIABorgen personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan MEDIABorgen komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att MEDIABorgen skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. MEDIABorgen kan även komma att samköra och analysera den information MEDIABorgen samlar in via cookies med den information som finns sparad i MEDIABorgen kundregister för dessa syften.

6.2 Företag

MEDIABorgen behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att godkänna denna integritetspolicy har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att MEDIABorgen skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

 Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata MEDIABorgen rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

MEDIABorgen kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av MEDIABorgen samarbetspartners och IT-leverantörer.

8. Länkar till externa webbplatser

MEDIABorgen hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än MEDIABorgen . MEDIABorgen ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer MEDIABorgen att publicera den justerade integritetspolicyn på MEDIABorgen.se och med information om när ändringarna träder ikraft. Om MEDIABorgen genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer MEDIABorgen att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser

E-post: kundombudsmannen@mediaborgen.se

Adress: MEDIABorgenr, Att: Kundombudsmannen, Snesslingeberg 133, 742 94 Östhammar.

Om du inte vill att MEDIABorgen behandlar dina personuppgifter för marknadsföring kan du anmäla detta till MEDIABorgen. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.